Geen Pesticiden In Openbare Ruimten Sinds 1 Januari 2017

Loading...

Loading...

Geen pestcide

Er moeten sinds 1 januari 2017 geen pesticiden meer worden gebruikt om openbare ruimten zoals parken, bossen, wegen en groene ruimten te onderhouden. Deze doelstelling "zero phyto" is opgenomen in de energietransitiewet voor groei green.

De deadlines van "zero phyto"

De ecoloog-senator van Morbihan, Joël Labbé, had in 2014 een wetsvoorstel opgesteld om het gebruik van fytosanitaire producten op het nationale grondgebied beter te reguleren. De energietransitiewet voor groene groei heeft precieze deadlines vastgesteld: 1 januari 2017 voor de staat, lokale overheden en openbare instellingen; 1 januari 2019 voor personen die niet langer niet-professionele gewasbeschermingsmiddelen kunnen kopen of houden.

Veel gemeenschappen hadden al geanticipeerd op dit verbod, vooral de steden wier diensten groene ruimtes hebben gemobiliseerd om een ​​uitweg uit dit verbod te vinden met nieuwe manieren van werken: mulching, introductie van natuurlijke roofdieren, producten die worden gebruikt in de biologische landbouw... Alle gemeenten moet ook van daar gaan.

Deze nieuwe manier om groene ruimtes en tuinieren in stand te houden, is het promoten en inzetten van het grootste aantal technieken en efficiënte en efficiënte systemen die zich hebben bewezen in sommige pioniers, boeren, gemeenschappen of individuen... Dit is ook wat we proberen te verzenden op onze site!

Geschreven door Nathalie op 10/01/2017

Loading...

Video: The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy.

Loading...

Deel Met Je Vrienden