Geluid Van Dieren En Buurt (Hond, Gans, Haan, Schaap...): Wat Zegt De Wet?

Loading...

Loading...

Huisdieren of huisdieren kunnen overlast veroorzaken in het nadeel van hun eigenaar en naaste familieleden, maar als u niet oppast, kan dit de relaties met de buurt echt van brandstof voorzien.

cock nummer te lawaaierig

Welke overlast kan huisdieren veroorzaken?

Wanneer we het hebben over overlast veroorzaakt door dieren, denkt iedereen onmiddellijk aan de hond die onophoudelijk blaft, zonder aanwijsbare reden of een vlinder die beweegt. Toegegeven, het kan zijn dat, maar het lezen van de feiten laat soms zien dat er veel meer komische situaties kunnen bestaan pik zingen elke ochtend veel te vroeg volgens de bewoners van de buurt of de eenden van de vijverbuurman die volgens de entourage te veel kunnen kananiseren.

Vanzelfsprekend is het niet de bedoeling om te voorkomen dat al deze dieren zich uiten door hun respectieve schreeuwen, het is alleen maar nodig dat deze geluiden normaal blijven zonder repetitief te zijn en vooral niet versterken in de nacht met het risico geassimileerd te worden met nacht gedoe.

Wat zegt de wet over de geluiden van dieren?

De geluiden die verantwoordelijk zijn voor huisdieren of huisdieren worden geregeld door artikel 1385 van het burgerlijk wetboek dat bepaalt: "De eigenaar van een dier, of de persoon die het gebruikt, terwijl het daarvoor wordt gebruikt, is aansprakelijk voor de schade die het dier heeft aangericht, of het dier onder zijn hoede was of dat het was verloren of ontsnapt."

Daarom, als de schapen die uw gazon maaien voor het gazon van de buren zorgen vanwege een defecte omheining, bent u verantwoordelijk, net alsof uw paard uit zijn behuizing ontsnapt en een kind morst tijdens zijn ontsnapping in een galop. Vandaar de interesse om verzekerd te zijn. Maar weet dat dit artikel van het burgerlijk wetboek ook impliceert dat u het blaffende en buitensporige geschreeuw van uw dieren aanneemt.

Als de geluiden van de dieren tijdens de nacht repetitief zijn, dat wil zeggen tussen 22.00 uur en 07.00 uur, is het voor artikel R623-2 van het Wetboek van Strafrecht noodzakelijk om te schakelen:Beledigende of nachtelijke geluiden of storingen die de rust van anderen verstoren worden bestraft met de boete voor tickets van de derde klas.Bovendien, volgens artikel 1240 van het Burgerlijk Wetboek, kan de persoon die zichzelf als slachtoffer van nachtelijk geraas beschouwt, schadevergoeding en rente eisen van de persoon die de leiding heeft over het dier en zelfs een geluidsisolatie van de behuizing van de auteur van het lawaai.

Hoe om te gaan met dit burenconflict met de geluiden van dieren?

In de meeste gevallen lost het hinderlijke geluid dat door huisdieren wordt veroorzaakt op vriendschappelijke wijze op, door naar je buurman te gaan om hem uit te leggen waarom en hoeveel het geblaf, het geblaat of de liedjes van zijn dieren je irriteren. Omdat hij noodzakelijkerwijs ook de eerste luisteraar is, zal hij dit begrijpen en zal hij er alles aan doen om deze ergernissen te stoppen of te verminderen.

herhaaldelijk en onophoudelijk blaffen van een hond

Helaas kan je buurman ook een "slechte bank" zijn en geen hinder zien in de eenvoudige kreten van zijn dierenvrienden. In dit geval zult u moeten onderzoeken wat is bepaald in de mede-eigendomsverordening, indien van toepassing, en bij het gemeentehuis informeren of er sprake is van een lawaaimaatregel om deze af te dwingen. U stuurt dan een met redenen omklede brief naar uw buurman en vervolgens een aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Als er niets wordt gedaan, wend je tot een verzoeningsgezinde rechter, de ultieme oplossing voor een rechtszaak.

Je kunt de politie of de gendarmerie bellen zodat het de stoornis opmerkt en uiteindelijk de eigenaar van de dieren bestraft met een boete.

Om nog verder te gaan en de civiele jurisdictie te grijpen om de zaak te winnen en de geleden schade te vergoeden, moet u het geluid melden door een gerechtsdeurwaarder; dit document zal uw dossier samenstellen, evenals alle andere bewijsstukken, om u naar het Gerecht van beroep of Tribunal de Grande Instance te verwijzen in overeenstemming met het bedrag van de geschatte schade.

Loading...

Video: Land of Hope and Glory (UK 'Earthlings' Documentary).

Loading...

Deel Met Je Vrienden