Pack Of Dogs: Werking Van Het Pakket, Wat Fokt?

Loading...

Loading...

Net als zijn voorvader de wolf, is de hond een gezellig dier dat in hiërarchische groepen wild evolueert. Hoewel het heet hond packs, vergelijken hun prestaties aan de wolven is een wijdverspreide fout, omdat hun structuren zijn heel verschillend van aard en vooral te danken aan de domesticatie van de hond. Het observeren van de houding van de wolf in een pakket stelt ons echter in staat om bepaalde hiërarchische feiten binnen een groep honden te begrijpen.

Pack of dogs: werking van het pakket, wat fokt?

Pak het leven in honden en wolven in

Net als bij wolven, de meute honden heeft een operatie op basis van een logica van sociale organisatie door middel van de hiërarchie en vond de groep een dominante paar (alfa), een paar sub-dominant (de zogenaamde beta) en een reeks gedomineerde personen (de zogenaamde omega).

Door deze hiërarchische relaties kan het pakket met zo min mogelijk conflicten leven, waarbij elk lid een gedefinieerde of verworven plaats in de groep heeft. Een groep honden heeft in principe ongeveer tien leden en het inbrengen in de hiërarchie is in de puberteit voor jonge honden. In geval van belangenconflict tussen twee honden van hetzelfde geslacht, kan een hiërarchische agressie plaatsvinden om te bepalen welke de meest dominante van de twee is. Dit laatste kan variëren van de simpele dreiging tot de beet, of soms tot het gevecht.

Het is dit gedrag dat sommige binnenlandse ras als ze iets dat niet bevalt hen tast zijn etensbak, speelgoed, in contact te komen als hij niet wil nodig... Deze analyse is dan nuttig voor het oplossen van problemen van gedrag dat men tegenkomt bij een dominante hond, omdat in deze situaties de relatie tussen mens en hond pathologisch wordt veranderd door een verlies van hiërarchische relaties.

Manifestaties van de hiërarchie in het pakket

Binnen het pakket heeft de dominante hond een aantal voordelen met betrekking tot zijn status: deze voorrechten omvatten de organisatie van maaltijden, bezetting van de ruimte en contactbeheer inclusief seksualiteit. Meestal is het de dominante hond of het koppel dat het eerst eet na de jacht. Hij keert vaak terug naar de prooi, doet alsof hij klaar is en duwt dan met een grom die zich erop hebben gegooid. Het is slechts eenmaal volledig verzadigd dat hij andere leden van de groep zal laten eten.

Door dit gedrag kan de alfahond gaan zitten en zijn dominante status versterken en diegenen testen die met hem willen concurreren. Het begrip dominant is echter erg fluctuerend en kan op elk moment worden betwijfeld. Inderdaad, rond de dominante cirkel waar het mannetje en enkele vrouwen zijn, evolueert een tweede cirkel van sub-dominant die waarschijnlijk hun plaats inneemt.

Andere perifere kringen zijn zwakkere individuen (oude honden, zieken) en ook jonge volwassenen, die na de puberteit waarschijnlijk ook dominante kringen zullen binnengaan. Het is ook de dominante hond die de ruimte bestuurt door op de plaatsen te staan ​​van waaruit hij de rugzak kan bekijken. Hij heeft het recht om contact te maken met andere honden en alleen hij heeft de macht om zijn seksualiteit uit te drukken door teven op te zetten. Aan de andere kant is het verboden voor de gedomineerde om het te benaderen zonder te zijn uitgenodigd, en om de vrouwen te projecteren. De dominante beheert zijn eigen contacten en die van andere honden tussen hen.

Voorbeelden van hondenrassen die in packs leven

In de natuurlijke staat zal elke hond zich waarschijnlijk verzamelen en proberen deze te integreren. In de praktijk zal een binnenlandse hond woont alleen met zijn leraren deze configuratie interpreteren als een pack, en het gedrag daarom inspelen op de logica van de hiërarchie ingegeven door zijn sociale instincten. Volgens dit principe zijn behavioristen gebaseerd op het oplossen van conflictsituaties tussen de meester en zijn hond.

Aan de andere kant zijn binnenlandse hondenrassen die tegenwoordig in packs leven, dat wel eigenlijk jacht of sledehonden, disciplines waarbij groepslogica essentieel is om een ​​resultaat te bereiken in een werkcontext. De eerste, die behoren tot de categorie genoemd honden zijn bv Beagle, Basset Artesian, de Anglo-Franse, Anglo-Normandische, de Fauve de Bretagne, de Fox-Hound, tricolor Franse en Poitevin.

Sledehonden of Noordse honden zijn Siberische Huskies, Malamute, Samojeed, Groenlanders en Inuit Honden in Canada. De laatstgenoemden hebben een sterk pack-instinct dat gerelateerd is aan dat van de wolf.Ze zijn vaak rumoerige en jaloers met hun collega's, het maken van hun basisonderwijs en hun socialisatie als ze alleen wonen met mensen.

Het gedrag dat verband houdt met de logica van het pakket

Zoals eerder gezegd, behandelt de hond zijn sociale relaties met mensen op degenen die hij met andere honden zou hebben. Om deze reden, moeten bepaalde regels in acht worden genomen hond dat voelt niet op zijn plaats en is het niet waarschijnlijk dat "onscherpte" in zijn geest de relatie bedoeld om de groep te regeren.

Het is dus erg belangrijk om uw hond te voeden pas na de maaltijd, niet te geven aan de tafel en om hem te verbieden naderen terwijl je eet. Ook adviseert geen hond, zelfs kleine vertrekken, krijgen op zijn knieën als hij dat nodig acht of monteren op bedden en banken, als plaatsen van een stapelbed hebben een sterke hiërarchische waarde.

Op dezelfde manier, een dier op zoek naar steeds de eigenaar niet toestaan ​​dat iemand hem te benaderen, of dat staat tussen zijn leraren fungeert als een dominante hond en dan is het belangrijk om hem terug te keren naar zijn mand bij elke poging. Seksuele demonstraties (hondenrijden op het been) moeten ook worden verboden.

Om een ​​hond die zijn plaats is die van de gedomineerde en niet de dominante te begrijpen, moet je het tegenovergestelde pad bestaande uit de oproep om te komen en worden geaaid te nemen en terug te sturen naar zijn plaats op belangrijke momenten wanneer het zou daar niet moeten zijn.

Loading...

Video: SCP-342 A Ticket to Ride | Euclid | document / mind affecting / visual scp.

Loading...

Deel Met Je Vrienden