Identificeer Het Land Van Zijn Tuin

Loading...

Loading...

1369468055terre tuin

Het kennen van de aard van de grond in de tuin is belangrijk voor een succesvolle teelt. Dit helpt om te weten hoe het te verbeteren en welke soorten te planten.

De aarde bestaat uit klei, slib, zand en humus. De hoeveelheid van elk element ten opzichte van anderen bepaalt de aard ervan. Het kan kleiig, siltig of zanderig zijn. De textuur, pH, het vermogen om water vast te houden of op te warmen, is afhankelijk van deze samenstelling.

Om het te weten, is het mogelijk om een ​​bodemmonster in het laboratorium te laten analyseren. Uitrustingen die in de tuin worden verkocht, geven u een idee van de pH en de vruchtbaarheid ervan. Maar een eenvoudige observatie van de kleur, de textuur en de spontane flora (onkruid) die zich daar ontwikkelt, kan volstaan.

Een aarde van klei

Gemakkelijk te herkennen, het is een zware, kleverige aarde die splitst in geval van droogte. Compact wanneer je een handvol neemt, kan het in een cirkel worden afgevlakt zonder te splijten. Hoe meer de cirkel plat kan zijn, hoe meer het klei is!

Perennial zeug distel, duizendknoop persicaire en distel Velden zijn enkele van de kruiden die spontaan groeien in dit soort aarde. De pH is over het algemeen neutraal tot zuur. Om het te verbeteren, voeg je vaak compost en kunstmest toe. Schoppen voor de winter.

Vind onze tips om je aan te passen planten in het geval van terre clay

Een zilte aarde

Het is de middenweg, met de gemiddelde textuur, die het water goed vasthoudt. Vruchtbaar, het is neutraal voor zuur. Als u een hendel vastpakt en platdrukt, kan deze niet minder dan 5 mm bereiken zonder te barsten.

Het is een goed land, dat je kunt verrijken en beluchten door voor de winter een groenbemester te zaaien.

Een zandig land

Lichte, knapperige, zanderige grond behoudt weinig water en verwarmt gemakkelijk. Het vormt geen bal als je een handvol neemt. Een zanderige bodem geeft vroege gewassen, in tegenstelling tot een kleigrond, het tegenovergestelde.

Anthemis en gedachten velden groeien natuurlijk. Het is een arm land, dat zuur kan zijn. Regelmatige bijdragen van compost en kunstmest zal het verrijken.

  • Vind ze ideale planten voor een zandig land

Kalksteen of niet?

Om erachter te komen of uw land kalksteen is, voegt u een beetje witte azijn toe: hoe bruisender de reactie, hoe kalksteeniger de grond (basische pH).

Veel planten passen zich aan aan een kalkhoudende aarde. Toevoegingen van mest en het begraven van groenbemesters kunnen dit verbeteren.

Laure Hamann

Loading...

Video: Neerslagtoepassing: Aantonen van ionen en zouten.

Loading...

Deel Met Je Vrienden