Besluit Tot Goedkeuring Van Brandnetelmest Nog Steeds In Behandeling

Loading...

Loading...

Herinner je je de oorlog rond brandmest, Natural Preparation of Little Concern (PNPP), beschouwd als een outlaw-voorbereiding? Nou, het verhaal is nog steeds niet afgelopen, herinnerde Nathalie Fontrel zich donderdag 25 februari 2016 in zijn column "Planet Environment" op France Inter (maandag tot donderdag om 7:20 uur).

De wet van 13 oktober 2014 voor de toekomst voor landbouw, voedsel en bos voorzag in de opslag van deze purines en andere remedies van grootmoeder (hoe dan ook 800 natuurlijke producten!) In de categorie "biostimulanten". Helaas is het decreet van aanvraag dat hen uit de illegaliteit moet toestaan ​​door hun vrije uitwisseling of verkoop toe te staan, gedurende twee jaar nog steeds niet opgesteld...

Het is begrijpelijk dat deze alternatieven voor pesticiden goed de producenten van pesticiden kunnen hinderen. Dus proberen de ministeries van milieu en landbouw echt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen, zoals ze in hun toespraken zeggen? Men zou wel eens kunnen worden verscheurd door de belangen van de chemische industrie.

Volgens het ministerie van Landbouw zou het decreet, dat ingewikkeld zou zijn om op te stellen, binnenkort klaar zijn om voor de zomer uit te gaan. Om zo te volgen...

NB vanaf 6 juli 2016: Decreet nr. 2016-532 van 27 april 2016 betreffende de vergunningsprocedure voor natuurlijke stoffen voor biostimulantgebruik is gepubliceerd in het PB van 30 april 2016! Het herkent deze planten als "biostimulanten" en niet langer als "producten voor gebruik als gewasbeschermingsmiddel". Het decreet van 27 april 2016 tot vaststelling van de lijst van natuurlijke stoffen voor biostimulantgebruik door het ministerie van Landbouw heeft echter slechts ongeveer 100 planten in plaats van 800 voorgesteld door de vereniging ter bevordering van PNPP (Aspro-PNPP). Deze lijst zal worden ingevuld als en wanneer de ANSES (Nationaal Agentschap voor voedselveiligheid, milieu en arbeid) beoordeelt, wat lang kan duren omdat het moet evalueren, voor elke stof, de afwezigheid van schadelijke gevolgen voor de gezondheid en het milieu.


Geschreven door Nathalie op 26/02/2016

Loading...

Video: .

Loading...

Deel Met Je Vrienden