Beaver, Een Beschermde Soortingenieur

Loading...

Loading...

Beaver, een beschermde soortingenieur

The Common Beaver of Beaver of Europe (Castor vezel) behoort tot de familie Castoridae. Het is een zoogdier, het grootste knaagdier, semi-aquatisch bovendien, bekend om de dammen die hij op de rivieren richt die hij vaak de oevers bouwt. Het speelt een leidende ecologische rol in biodiversiteit en dieren in het wild langs de rivier of rivier.

De bever: identiteitskaart

De bever heeft een zeer dichte vacht gemaakt van twee lagen, een zo fijn als een dons met een andere, over, langer, glad en stijf. De kleur varieert van donkerbruin tot antraciet grijs. Vanaf april ruien hij. De bever, massief, gedrongen en imposant, kan tussen 15 en 38 kg wegen voor een grootte van gemiddeld 75 tot 90 cm, waaraan de staart van 25 tot 35 cm en 12 tot 15 cm breed moet worden toegevoegd. De laatste, platte, ziet eruit als een soort geschubd palet met een afgerond uiteinde, dat als een roer fungeert wanneer de bever zwemt, waarin hij ook vetten voor de winter opslaat. Geen seksueel dimorfisme is merkbaar in bevers uit de twee parken borsten bij vrouwen, vooral als man en vrouw hebben een uro-genitale en anale opening, een pseudo cloaca. Beaver heeft het onderscheid produceren via zijn anale klieren, castoreum waardoor het grondgebied van zijn aanwezigheid te markeren maar tevens is aangevraagd voor het parfum, vooral in amber geur waar zijn sterke geur van teer wordt.

Zijn korte voorbenen hebben vijf vingers met klauwen die niet met zwemvliezen zijn maar meestal worden gebruikt om takken te graven en vast te houden. Aan de achterkant daarentegen zijn vijf vingers met zwemvliezen waardoor hij gemakkelijk kan zwemmen. Zodra hij het water ingaat, raken zijn oren en neusgaten automatisch verstopt.

De grote oranje snijtanden zijn vrij kenmerkend voor de bever. Het heeft een uitstekend zicht, ongeacht of het 's nachts of op klaarlichte dag is, ondanks de kleine laterale ogen, maar ook een goed ontwikkelde reukzin, een goed gehoor en sensorisch geslepen vibraties. De levensverwachting ligt in het bereik van 15 tot 20 jaar.

door de bever geslachte boom

Hoe onderscheid je een bever van een muskrat of een nutria?

Het is belangrijk om de bever van de muskusrat en de nutria te onderscheiden, omdat het invasieve soorten zijn, terwijl de beveder beschermd is, maar ze evolueren allemaal in dezelfde omgeving.

In water is de bever degene die het meest onder water zit: alleen het bovenste deel van het hoofd en de nek mag passeren, terwijl de muskusrat en nutria hun hoofden volledig uit het water hebben en alles de bovenrug.

Uit het water heeft de bever een hoofd, evenredig met het lichaam, veel kleiner dan dat van nutria en muskusrat.

Het fokken begint met paren in de late winter, rond februari. Na een draagtijd van ongeveer 105 dagen worden de jongen van het jaarlijkse nest geboren in aantallen van 1 tot 6. Het vrouwtje geeft ze borstvoeding tot de loop van de zomer. Snel zwemmers, ze bereiken echter niet hun seksuele volwassenheid na 3 jaar. De gezinseenheid bestaat echt met de jongen van het jaar en die van het voorgaande jaar, vooral omdat de bever monogaam is.

bever hut

De habitat van de bever, die zich boven het waterniveau bevindt, is te herkennen aan het hol dat in de oever is gegraven of aan de op de oever gebouwde, vertakte hut, waarvan de ingang nog steeds onder water is. Omdat de bever altijd minimaal 50 cm water nodig heeft, wanneer de waterstand in de zomer afneemt, bouwt hij een dam of dijk om een ​​waterreservoir te creëren, te beginnen met bomen (tot 20 cm in diameter of meer) die hij snijdt met zijn formidabele snijtanden, takken en aarde. De Bever leeft op de rand van beekjes waarvan het water niet stagneert of bevriest, bekleed met bomen zoals elzen, wilgen, es, populier, berk, kornoelje, hazelaar, iepveld... Het is vrij discreet behalve wanneer hij bomen velt!

Meestal nachtelijk, wordt de bever meestal waargenomen in de schemering en in de vroege ochtend. Zodra hij zich bedreigd voelt, verstopt hij zich in het water, waar hij 5-6 minuten of langer apneu kan blijven. De winterslaap wordt niet beoefend door de bever, hoewel de activiteit in de winter afneemt. Hij blijft altijd in de buurt van water of een wetland omdat hij zich echt op zijn gemak voelt, maar hij kan van 20 tot 30 m afwijken met als enig doel het terugwinnen van voedsel.

Bevervoedsel

De bever is vegetarisch met een dieet dat voornamelijk bestaat uit kruidachtige planten, stengels, schorstakken, houtige planten, waterplanten, fruit, knollen, maar ook alsem en moerasspirea, zijn zonden.

Het slaat de schors in zijn habitat op om reserves voor de winter te bouwen. Hij past zijn dieet aan aan wat de seizoenen hem het gemakkelijkst geven.

Bever, beschermd dier

De bever heeft bijna geen natuurlijke roofdieren (wolf, lynx) behalve de man die altijd heeft gejaagd voor zijn pels en zijn castoreum. Beschuldigd van het plunderen van gewassen langs de rivier en het drogen van natuurlijk vochtige gebieden met dammen, is de bever lange tijd gestigmatiseerd als de vijand om in de val te lopen. De bever was aan het eind van de 19e eeuw bijna verdwenen. Beschermingsmaatregelen werden reeds in 1909 genomen. Tegenwoordig is het een beschermde soort, het staat op de lijst in bijlage II van de Habitatrichtlijn om het te helpen een deel van zijn habitats terug te winnen, maar het lijdt onder een gebrek aan genetische diversiteit die het kwetsbaar maakt, volgens de Internationale Unie voor het behoud van de natuur (IUCN). Dit komt door de verdeling van de populaties, veroorzaakt door dammen gebouwd op de rivieren en de toenemende verstedelijking van de oevers. De introductie van Canadian Beaver moet worden vermeden (Castor canadensis) die bijdraagt ​​aan het verdwijnen van de bever van Europa, zwakker genetisch.

Hoewel de aanwezigheid ervan wordt opgemerkt in ongeveer vijftig Franse departementen, voornamelijk in het zuidoosten, het centrum en het noordoosten, rond de rivieren en hun zijrivieren, is er niets te winnen!

moeder gemaakt door cators

Kustontwikkeling en ontbossing vernietigen de natuurlijke habitat van de bever. Bovendien voorkomt de ontwikkeling van invasieve soorten zoals Japanse duizendknoop de groei van andere planten die bevervoedsel vormen. Identificatiefouten tussen de nutria en de bever en trapping zijn ook reële bedreigingen voor de bever.

Bevers dragen echter bij aan het vergroten van de biodiversiteit door rivieren te revitaliseren, het wildleven in de rivier te verbeteren en ecologisch herstel te bevorderen. Gedurende de gehele periode dat de bevervolk bijna was verdwenen, bestonden de dammen en micro-kanalen die deze technische soort bouwde niet meer, dus er waren aanzienlijke milieuveranderingen met schade aan de wetlands., drogen en overstromen, beschadigde veengebieden...

In de tuin hoef je je geen zorgen te maken over beverbeschadiging van je fruitbomen tenzij je boomgaard op de rivier staat, maar als het een eenvoudig roosteren is, zal het genoeg zijn om te voorkomen dat het komt!

Loading...

Video: .

Loading...

Deel Met Je Vrienden